Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Hebreeuws leren lezen

Van de werkgroep Kerk & Israël In de afgelopen maanden hebben we een opstart gehad met een cursus Hebreeuws leren lezen. Dit was voor mensen, die nog helemaal geen ervaring hadden ook zeer toegankelijk. Voor voorgangers was dit een goede opfrissing. Dit alles is geweest onder deskundige leiding van ds. Otto Mulder. In Almelo heeft…
Read more

Nieuws, breder dan onze gemeente

Aanvullingen op de agenda, interessante websites en ingekomen berichten van buiten: Cursus Hebreeuws leren lezen ******************** Telefooncirkels voor de coronatijd ******************** Rond het afscheid Drie woensdagavonden in 2021 o.l.v. Evert van der Veen. Stilstaan bij de vragen rond afscheid nemen, rouwen en troost, vanuit christelijk perspectief. Voor iedereen die zich bij dit onderwerp betrokken voelt.…
Read more

Uitnodiging​   Nieuw Vierendienst van 6 december a.s. Het thema van deze dienst is Medewerk(st)ers aan deze dienst zijn ds. Saskia Leene en Wietske Brandinga  Zang en Muziek wordt verzorgd door Gerlof Otter, Afke Overzet en Katrinus Zeilstra  Ouderling van dienst is Sjoukje Huitema

Kerstdiensten

Kerstdiensten 2020, iets anders dan anders Voor alle diensten geldt nog steeds maximaal 30 bezoekers per dienst. ⋆ Kerstavond donderdag 24 december is er om 22.00 uur een Kerstnachtdienst met  medewerking van enkele blazers van het korps Excelsior. ⋆ Het kinderkerstfeest vindt dit jaar in alternatieve vorm plaats. Hierover horen jullie z.s.m. via de leiding…
Read more

Agenda PKN Scharnegoutum

december 2020 / jan. 2021 Dag Datum Tijd Activiteit en plaats di 1-12-2020 14.00 Brei- en haakcafé – Martenshûske – Afgelast di 1-12-2020 19.30 Pastorale Raad  – Martenshûske wo 2-12-2020   Verschijning Frissel 11 wo 2-12-2020 19.30 Moderamen – Martenshûske do 3-12-2020     vr 4-12-2020     za 5-12-2020     zo 6-12-2020 10.00…
Read more

Actuele Berichten

Klik op één van onderstaande regels voor meer informatie  KERST-diensten 2020 Begroting 2021 ter inzage Hulp voor de voedselbank Bedankt van Folkert Binnema Bericht ‘Raad van Kerken’ Luistertroost een podcast van Kerkliedwiki (klik op ‘luistertroost’ en u komt op de pagina). Deze week: 2 december − Kom tot ons, de hele wereld wacht – Liedboek…
Read more

Begroting kerk 2021

We hebben reeds een groot aantal gemeenteleden via de mail op de hoogte gebracht van de begroting 2021 die, minimaal een week, ter inzage ligt voor de gemeente. Het Moderamen geeft officieel op 2 december akkoord en we hopen dat de Kerkenraad dat akkoord volgt op 10 december a.s. Als gemeente hebt u tot 8…
Read more

Oproep Decemberactie Voedselbank Sneek In december gaat de PKN Scharnegoutum-Loënga de voedselbank Sneek weer ondersteunen met het inzamelen van kerstpakketten én levensmiddelen. Er zijn rond 60 gezinnen in Sneek die wekelijks een pakket ontvangen. De voedselbank stelt in december ook weer kerstpakketten samen en vraagt de volgende producten: ☆ (Spullen uit) uw kerstpakket; ☆tandpasta, tandenborstels,…
Read more

Bedankt van Folkert Binnema

Beste Skearnegoutumers! Tige tank foar alle kaarten mei betterskipswinsken, dy’t ik fan jimme krigen ha. Ik bin op Borkum fallen by it fytsen troch de dúnen en bruts myn rjochterearm. De Borkummer fytsen hawwe oare remmen as de Fryske, mei myn eigen fyts wie it net misskyn bard. Jimme winsken hawwe tige holpen, nei 6…
Read more