Ontwerp begraafplaats Ontwerp begraafplaats

Op zondag 21 april is tijdens de gemeenteochtend het voorstel voor het herinrichten van de begraafplaats gepresenteerd. Het ontwerp is naar gemeenteleden gemaild en nu dus ook op de website gezet. Bij deze wat achtergrondinformatie.

Het herinrichten van de begraafplaats dient 3 doelen.
Het grootste doel is onderhoud. Veel van de werkzaamheden zoals ze worden voorgesteld zijn in het kader van (groot) onderhoud. U kunt dan denken aan het verleggen en verbreden van het pad rondom de begraafplaats en de drainage.
Het tweede doel is verduurzaming. Met deze inrichting en keuzes die we maken in het onderhoud, zal de begraafplaats gemakkelijker te onderhouden zijn. Iets wat wenselijk is als we het in de toekomst als gemeenschap met steeds minder vrijwilligers zullen moeten doen. U kunt hierbij denken aan het materiaal wat er gekozen is voor het pad, de hekken langs de opgang etc.
En als laatste doel: bezinning. We willen dat de begraafplaats een plek in en voor het dorp wordt waar mensen een plek vinden voor een moment van bezinning; zonder dat de plek het karakter van een begraafplaats verliest. U kunt hierbij denken aan de bankjes langs het pad; het terrasje bij de zijdeur van de kerk en specifieke beplanting.

De mogelijkheden van de ruimte zijn beperkt, als ook de financiële ruimte. We hebben ons als commissie daarom laten adviseren door een landschapsarchitect met als specialisatie begraafplaatsen.
Mocht u nog ideeën hebben die bovenstaande doelen dienen, dan horen we dit uiteraard graag. Ook andere reacties zijn welkom. U kunt mailen naar de scriba:  scribaat@pknscharnegoutum.nl of naar scribaatpgsl@hotmail.com

Namens de kerkrentmeesters
Trynke Mulder

lees meer »
 
Contact Contact
Contactadressen:

Dhr. J.F. Plantinga (eerste aanspreekpunt)
Tel. 06-53727661

Dhr. W. Bakker
Tel. 06-51540760

Administratie: Dhr. A.J. Oosterhoff
Tel. 0515-425226


 
 
Begraafplaats Begraafplaats
Algemene informatie
 
lees meer »