ZWO collecte 14-07-24 ZWO collecte 14-07-24

De Collecte voor 14 juli is voor Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!

Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Geef in de collecte of maak je bijdrage over op rekening NL62 INGB 0007 2313 21 t.n.v. ZWO Scharnegoutum, o.v.v. 'Thuiszorg Libanon' of via onderstaande link. Hartelijk dank!

https://www.ing.nl/payreq/m/?trxid=TIfnntT5d13CKq6hKyN5QJdCAJvZbzDK

Of scan onderstaande QR Code:   

                          

Lees meer op kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

 

 

terug