Diaconie kort

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Diaconie

In één woord: HELPEN

Diaconaat komt van het Griekse woord diaconia = dienst.

Diaken komt van diakonos = dienaar.
Deze bovenstaande woorden geven direct al aan waar we voor staan als diakenen:

Dienstbaar zijn aan gemeenteleden, de directe omgeving en aan de wereld.

Lees meer