Jeugdouderling

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Jeugdouderling 

De jeugdouderling(en) coördineren diverse acties gericht op de jeugd en zij maken deel uit van werkgroepen die op jeugd en jongeren en zijn gericht. Ook de 20-ers, 30-ers en 40-ers vallen onder de ‘doelgroep’ van de jeugdouderling.

De jeugdouderling is net als de andere ouderlingen ongeveer 1 keer per 3 maanden ouderling van dienst bij een kerkdienst. Daarnaast heeft hij/zij ook nog ongeveer 1 keer per 3 maanden ‘gewoon’ dienst. Dat betekent in  ‘het bankje’ zitten tijdens de dienst, zonder verdere taken te vervullen.

De jeugdouderlingen werken nauw samen met de predikant. Bedenken, afstemmen, wat is nodig, waar is behoefte aan. Zo participeert de jeugdouderling in het JOP-team (zie kopje jeugdwerk) en eventueel  in de Pastorale Raad. Ook heeft de jeugdouderling contact met jonge ouders, d.m.v. het brengen van een roos bij de geboorte van een kind en na ongeveer een half jaar het brengen van een magazine gericht op kind en geloof.

Verder helpt een jeugdouderling mee met het organiseren van speciale diensten, zoals de schoolkerkdienst en de uitvliegdienst van groep 8, eind juni. Ook bij andere speciale diensten kan de jeugdouderling een rol vervullen, zoals bij de maandelijkse Nieuw Vieren diensten, of bij Nieuw Vieren Junior (viering voor jonge ouders en hun kinderen, 3 keer per jaar).

Tenslotte werkt de jeugdouderling mee aan de gesprekken in kleine kring voor 20-ers, 30-ers, 40-ers. Aan de hand van het jaarthema worden gespreksavonden georganiseerd voor ‘leeftijdgenoten’.

Het jeugdwerk

Er worden binnen onze gemeente voor veel verschillende leeftijdsgroepen allerlei activiteiten georganiseerd:

  • Zo zijn  er voor jonge ouders en hun kinderen (0 t/m ongeveer 11 jaar) een aantal keer per jaar Nieuw Vieren Junior diensten. Dit zijn laagdrempelige diensten waarin het zingen van eenvoudige liedjes, een bijbelverhaal, knutselen/spel en een gezamenlijke lunch de belangrijkste elementen vormen. Deze diensten worden georganiseerd door de predikant en 1 á 2 vaste vrijwilligers, + een (wisselende) vrijwilliger uit het kinderkerkteam.
  • Voor basisschoolkinderen is er tijdens iedere ochtenddienst (m.u.v. de schoolvakanties) kinderkerk. Gewoonlijk starten de kinderen in de kerk, gaan dan naar hun eigen ruimte voor de kinderkerk (bijbelverhaal + verwerking: knutselen, spel etc.) en komen daarna weer terug in de kerk. Eén keer in de maand is er club op zondag, dan zijn de kinderen gedurende de hele dienst in hun eigen ruimte en wordt er doorgaans wat uitgebreider geknutseld. De kinderkerk leiding bestaat uit 8 vrijwilligers. Ook het organiseren van een kinderkerstfeest en Palm Pasen nemen deze vrijwilligers voor hun rekening. De predikant schuift zo nu en dan aan bij de kinderkerk vergaderingen, om te overleggen en zaken af te stemmen.
  • Voor de kinderen uit groep 4 en 5 zijn er in de 40-dagentijd 3 catechesebijeenkomsten, na schooltijd in de kerk. Deze kindercatechesecyclus wordt afgesloten tijdens de Witte Donderdag Viering. De kinderen krijgen tijdens die dienst allerlei taken toebedeeld. De predikant organiseert deze kindercatechese, samen met een vrijwilliger uit de gemeente.
  • Jaarlijks is er in eind juni een uitvliegdienst, waarbij stilgestaan wordt bij de overgang die de groep 8 leerlingen maken naar het voortgezet onderwijs. De predikant bereidt deze dienst voor samen met een vrijwilliger uit de gemeente en de leerkracht van groep 8.
  • Onder de naam JOP, Jongeren Ontmoetings Plaats, worden het hele jaar door zo’n 12 activiteiten georganiseerd voor jongeren van klas 1 tot en met klas 3 van het voortgezet onderwijs (ongeveer 12 -15 jaar). Een greep uit de activiteiten: kajakken/freerunnen als start, bijbelquiz, Geestdriftdienst in Sneek bezoeken, poffertjes bakken voor het goede doel, kerstworkshop, film kijken, koken voor de sobere maaltijd in de 40-dagentijd, spelletjesavond, bibliodrama en een bezoek aan het Anne Frank-huis. Het gaat hierbij vooral om het samen doèn, waarbij de boodschap van ‘omzien naar elkaar’ vaak onderliggend aanwezig is. De predikant maakt deel uit van het JOP-team.
  • In mei krijgen alle examenkandidaten uit het hele dorp (wel of niet aangesloten bij de kerk) een roos aangeboden door de jongeren van de JOP-groep, om hen succes toe te wensen.