Moderamen

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur.

Het Moderamen bestaat uit:

Predikant

Voorzitter Kerkenraad

Lid van de ouderlingen

Lid van de Diakenen

Lid van de Kerkrentmeesters