Moderamen

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Het moderamen vormt het dagelijks bestuur.

Het Moderamen bestaat uit:

Predikant

Voorzitter Kerkenraad

Voorzitter van de ouderlingen

Voorzitter van de Diakenen

Voorzitter van de Kerkrentmeesters

Scriba