Contact Contact
Omdat we een vacante gemeente zijn kunt u voor
huwelijk  en overlijden terecht bij mw. Froukje Jellema,
tel. 06-22824208 - mailadres: jelstel@gmail.com
Waar nodig neemt zij verder contact ds. Vijko Top.

Koster voor begrafenissen is dhr. Johannes Leeverink
Tel. 0515-411329 of 06-16948875.
Mailadres: johannesleeverink1946@gmail.com

 
 
Rouw en trouw Rouw en trouw
Algemeen
 
lees meer »