Kerkbloemen

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Kerkbloemen

Gewijzigd ‘bloemenprotocol’ voor de bloemen die zondags in de kerk staan

Omdat onze gemeente ouder wordt en er in verhouding dus meer zieken en alleenstaanden zijn komt het er vaak niet meer van dat er kerkbloemen beschikbaar zijn voor leden die een ‘feestje’ vieren. Zij zullen dus niet, of minder, aan bod komen omdat onze prioriteit uitgaat naar de mensen van wie wij denken dat juist zij een bloemetje en bezoekje kunnen gebruiken. We rekenen op uw begrip. Let wel dit betreft enkel en alleen het boeket dat in de kerk staat.
Bij alle andere heugelijke feiten of bezoekjes kan het wijkteam zelf beslissen een bloemetje of iets anders mee te nemen naar de te bezoeken mensen.

Wanneer worden het kerkboeket gegeven?

  • Bij thuiskomst uit het ziekenhuis, verpleeghuis e.d. (voor zover bekend).
  • Aan alleenstaanden, alleen gaanden, eenzame leden en leden die vanwege ziekte of slechte berichten wel een boeket kunnen gebruiken. Of aan leden die vanwege gezondheid, leeftijd of zorg niet meer in de kerk kunnen komen.
  • Eventueel bij huwelijksjubilea, te weten 50-, 55- en 60-jaar (afspreken met wijkouderling).
  • Eventueel bij verjaardagen als iemand 80, 90, of 100 wordt. In overleg met de wijkouderling, dominee of scriba.

Als er geen dringende bestemming is dan wordt overlegd met predikant of scriba.

Gezinnen waar een baby geboren is krijgen een witte roos.

Namens de kerkenraad
de scriba

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *