Over Ons

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Wie we zijn en willen zijn als gemeente

De Protestantse gemeente Scharnegoutum-Loënga c.a. bestaat officieel sinds 1 januari 2005 en is aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Onze gemeente telt ca. 650 leden verdeeld over ongeveer 300 pastorale eenheden.

Tot genoemde datum vormden de Hervormde gemeente en de Gereformeerde kerk sinds 1 januari 1990 een federatie.
Er is één kerk in gebruik, de ‘Martenskerk’, die midden in het dorp op een terp is gebouwd. Het Martenshûske wordt gebruikt als kerkelijk centrum.

Van de twee dorpen die samen de protestantse gemeente vormen is Loënga verreweg het kleinst met nog geen honderd inwoners, verspreid over een relatief groot grondgebied.

Scharnegoutum is van een oorspronkelijk agrarisch dorp uitgegroeid naar een forensendorp met ca. 1.500 inwoners.

Onze dorpsgemeente bestaat uit mensen met verschillende geloofsopvattingen en geloofsbeleving.
De verschillen in geloofsbeleving, deelname en mogelijkheden worden niet als een probleem gezien, maar als een kans.

Naast de gemeenschappelijke zondagmorgendienst worden vieringen en activiteiten aangeboden voor diverse doelgroepen, opdat ieder op eigen wijze mee kan doen en kan groeien in geloof. Zo willen we een open, laagdrempelige gemeente zijn, waar mensen omzien naar elkaar en betrokken zijn op wat er in de samenleving speelt.

Een bijbels beeld waar we onze gemeente in herkennen is ‘het Lichaam van Christus’ uit I Korintiërs 12.
Het Lichaam van Christus bestaat uit vele delen. Ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam, verbonden door één Geest.
Zo is het ook in onze gemeente.

Als gemeente staan we niet op onszelf. We maken deel uit van de wereldwijde kerk van Christus.

Het is de Geest die ons verbindt aan elkaar en ons inspireert om handen en voeten te geven aan ons geloof.

Daar hebben we elkaar bij nodig. De Godsnaam ‘Ik zal er zijn’ is de belofte waaruit we mogen leven en die inspireert tot aandacht, zorg en respect voor de ander en tot helpen waar geen helper is.