Predikant Predikant
Vanaf 8 april 2024 zijn wij een vacante gemeente.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met mevr. Froukje Jellema 0515-415641 of 06-22824208 of mail naar jelstel@gmail.com
 
 
Wie we zijn Wie we zijn
.... en willen zijn als gemeente.
 
lees meer »
 
Plaatselijke Regelingen Plaatselijke Regelingen
Aangepaste/gewijzigde Plaatselijke Regelingen
klik hier

 
 
Kerkenraad Kerkenraad
Namen van kerkenraadsleden, hun functie en de wijk waarin zij dienst doen. De adres- en mailgegevens kunt u opvragen bij de scriba, tel. 0515-856250 of mail naar scribaat@pknscharnegoutum.nl of scribaatpgsl@hotmail.com
 
lees meer »
 
Contact Contact
Telefoon en mailadressen
 
lees meer »
 
Financiën Financiën
Bankrekeningnummers
 
lees meer »
 
Verjaardagsfonds Verjaardagsfonds
Een berichtje van het verjaardagsfonds
 
lees meer »
 
Plan van aandacht

Fotocollage van Baukje de Groot-Bosma
Plan van aandacht
Plan van aandacht (ofwel beleidsplan)
voor de komende jaren
 
lees meer »
 
Commissies en Werkgroepen Commissies en Werkgroepen
Veel vrijwilligers maken dit mogelijk.
 
lees meer »