Regelingen voor Rouw- en Trouwdiensten

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Rouw- en Trouwdiensten Protestantse Gemeente Scharnegoutum-Loënga c.a.

De Martenskerk neemt in ons dorp een belangrijke plaats in waar het gaat om rouw- en trouwdiensten. Wij zien dat als een dienstverlening aan onze gemeenschap, zowel voor mensen binnen als buiten de kerkelijke gemeenschap. We willen deze diensten, waarin steeds meer buiten- en binnenkerkelijken, gelovigen, niet of anders gelovigen samenkomen, toegankelijk en laagdrempelig houden. Dat geldt ook voor de financiële kant ervan.

Hierover zijn de volgende afspraken gemaakt:

  1. Mensen die jaarlijks aan de actie kerkbalans bijdragen, betalen voor rouw- of trouwdiensten € 200,– voor gebruik kerk en inzet predikant. De kosten voor de organist vallen hier niet onder. 
  2. Mensen die niet jaarlijks aan de actie kerkbalans bijdragen, betalen voor rouw- of trouwdiensten € 600,– voor gebruik kerk en inzet predikant. De kosten voor de organist vallen hier niet onder.

Mocht u de kosten van deze diensten niet kunnen dragen, dan kunt u daarover vertrouwelijk contact opnemen met de predikant of de voorzitter van de kerkenraad om een regeling te treffen.