Welkom Welkom
Welkom op onze website via protestantsekerk.net
We proberen u via de website zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de diverse onderwerpen die ons allen aangaan. Mist u een onderdeel of zou u graag iets toegevoegd zien, laat het ons weten.
Een preek beluisteren kunt u, na het inloggen, op 'mijn PKN Scharnegoutum'. We bewaren de preken ca. 2 maand.
Met dank voor het gebruik van foto's van o.a. BB foto's, Inge Modderkolk en Pixabay.com.
 
terug