Wijkteam

Protestantse gemeente Scharnegoutum – Loënga

Het wijkteam bestaat uit:

De wijkouderling

De wijkdiaken

een of meer contactpersonen